Přihlašování na ZÚ Jezdectví 2022/2023

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Přihlašování na kroužek Jezdectví bude spuštěno v pondělí 8.8.2022 ve 12:00 hod. a to jak na webu SVČ Pohoda a Pohoda Cool, tak i zde na fcb. Podmínkou přijetí je podání řádně vyplněné přihlášky a zaslané v kopii na email: svc.pohoda@seznam.cz. 
Vzhledem k tomu, že v každém termínu/úterý, středa, čtvrtek/ je pouze 6 míst, doporučuji zakroužkovat vámi zvolený den + případnou druhou variantu /jiný den/.
Přihlašování jiným způsobem: telefonicky, sms, zpráva emailem bez přihlášky není možné a nebude na něj brán zřetel.
Přihlášky budou evidovány dle času doručení na uvedený email.
O přijetí budete informování zpětnou odpovědí na email.
Předem se omlouvám všem, na které se nedostane, neb se jedná o velmi exponovaný kroužek s omezenou kapacitou. Proto jsme zvolili tento transparentní způsob přihlašování a proto o něm informujeme s velkou časovou prodlevou.

Kontaktujte nás