Víkendový pobyt na statku v Květné u Poličky

Poslední víkendový pobyt školního roku 2015/2016 proběhl ve dnech 3. - 5. 6. 2016 na statku v Květné u Poličky.

V rámci projektu „ROK NA STATKU“ se děti seznámily s každodenním chodem prací na statku. Prohlédly si vnitřní a venkovní prostory se zvířectvem – krávy s telaty, kozy s kůzlátky, oslíka, prasátka, slepice a králíky. Děti navštívily místní jízdárn u, kde jezdily na koních. Během pobytu měly možnost zahrát si spoustu her, kreslit, vyrábět, sportovat, opékat vuřty atd.

Víkendový pobyt byl zpestřen účastí na Pohádkovém lese, kde se děti setkaly s bájnými postavami. Za splněné úkoly byly děti odměněny.

Děti z víkendového pobytu odjížděly nabyté energií a se spoustou nezapomenutelných zážitků.

Kontaktujte nás