Učíme se v Pohodě

 
Předmětem projektu je dovybavení SVČ Pohoda a Pohoda Cool o moderní výpočetní techniku, výukové programy a zřízení venkovní učebny včetně venkovních výukových prvků. Cílem je rozšíření okamžité kapacity střediska a rozšíření nabídky zájmových útvarů s vazbou na klíčové kompetence IROP - cizí jazyk, přírodní vědy,, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.
Projekt řeší problém s nedostatečnou nabídkou mimoškolních zájmových útvarů s přírodovědným zaměřeným a s environmentální výchovou, kroužek zaměřený na zvýšení rukodělných dovedností a kroužky zaměřené na práci s digitálními technologiemi. Realizace projektu vyřeší problém s nedostatkem kapacit pro mimoškolní zájmové vzdělávání a zkvalitnění a zatraktivnění výuky s ohledem na uplatnění
získaných zkušeností při výběru střední školy a s nedostatečným vybavením, které by zatraktivnilo a přiblížilo zejména technické a přírodovědné obory u dětí. Konkrétní předmět projektu lze rozdělit do 4 částí:
dovybavení vnitřní učebny pro kroužky a doučování v rámci SVČ
- zřízení venkovní učebny pro výuku cizích jazyků, přírodních věd a environmentální výuku
- vybavení řemeslné a technické dílny v rámci mimoškolního vzdělávání (keramické, rukodělné a rozvoj technických profesí)
- nákup HW a SW včetně speciálních vzdělávacích programů
Projekt je zaměřen na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP, a to konkrétně na aktivitu 3 -
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Výsledkem je rozšíření mimoškolních aktivit s důrazem na rozvoj digitálních dovedností, rukodělných činností, přírodních věd a environmentální výchovy.

 

Kontaktujte nás