Personální obsazení
Mgr. Jiří Hrabčuk                        ředitel střediska, lektor, pedagog
Externí pracovníci:
Bc. Michaela Sodomková DiS     lektor zájmových útvarů
Mgr. Radovan Fajt                        lektor zájmových útvarů
 
Pavla Forštová                               lektor zájmových útvarů
 
Klára Králová                                dohled ve volnočasovém klubu                    
 
Michal Hrabčuk                            dohled ve volnočasovém klubu, 
                                                         údržbář a správce SVČ
 
Monika Vtípilová                            uklízečka
 
Pavla Šplíchalová                             externí účetní

Kontaktujte nás