Personální obsazení
Mgr. Jiří Hrabčuk                        ředitel střediska, lektor, pedagog
Jana Mudrochová                         pedagog volného času
 
Externí pracovníci:
Bc. Michaela Sodomková DiS     lektor zájmových útvarů
Mgr. Radovan Fajt                        lektor zájmových útvarů
 
Pavla Forštová                               lektor zájmových útvarů
 
Klára Králová                                dohled ve volnočasovém klubu                    
 
Lenka Halinárová DiS                  dohled ve volnočasovém klubu
Michal Hrabčuk                            dohled ve volnočasovém klubu, 
                                                          údržbář a správce SVČ
 
Monika Vtípilová                            uklízečka
 
Pavla Šplíchalová                             externí účetní

Kontaktujte nás