Personální obsazení
Mgr. Jiří Hrabčuk                                ředitel střediska, lektor, pedagog
Bc. Michaela Sodomková DiS             lektor zájmových útvarů
Mgr. Jaroslava Ondrová                      lektor zájmových útvarů
Monika Vtípilová                                 uklízečka
Marek Eliáš                                          údržba, správce
 
 
Externí pracovníci:
Mgr. Radovan Fajt                        lektor zájmových útvarů
 
MUDr.  Anna Vašková                  lektor zájmových útvarů
 
Bc. Martina Kulhánková              lektor zájmových útvarů
 
Alena Čechmánková                     lektor zájmových útvarů
 
Lenka Tomišková DiS                    lektor zájmových útvarů
 
Jana Psotová                                   lektor zájmových útvarů
 
Laďka  Potůčková                         asistent lektora zájmových útvarů
 
Kristýna Lédlová                          asistent lektora zájmových útvarů
 
Nikola Dostálová                            lektor zájmových útvarů
 
Tereza Králíčková                         lektor zájmových útvarů
 
Pavla Šplíchalová                           účetní
 

Kontaktujte nás