Personální obsazení
Mgr. Jiří Hrabčuk                                ředitel střediska, lektor, pedagog
Bc. Michaela Sodomková DiS             lektor zájmových útvarů
Monika Vtípilová                                 uklízečka
 
Externí pracovníci:
Mgr. Radovan Fajt                        lektor zájmových útvarů
 
Mgr. Jaroslava Ondrová               lektor zájmových útvarů
 
Bc. Zdeněk Balek DiS                    lektor zájmových útvarů
 
Ing. Petra Balková                         lektor zájmových útvarů
 
Pavlína Morávková                       lektor zájmových útvarů
 
Marcela Pospíšilová                      lektor zájmových útvarů
 
Věra Duchečková                          lektor zájmových útvarů
 
Karolína Kábelová                        lektor zájmových útvarů
 
Nikola Dostálová                            lektor zájmových útvarů
 
Tereza Králíčková                         lektor zájmových útvarů
 
 
 
Pavla Šplíchalová                           účetní

Kontaktujte nás