Personální obsazení
Mgr. Jiří Hrabčuk                                ředitel střediska, lektor, pedagog
Bc. Michaela Sodomková DiS            školní asistent, lektor zájmových útvarů
Michal Hrabčuk                                  dohled ve volnočasovém klubu, 
                                                              údržbář a správce SVČ
 
Monika Vtípilová                                 uklízečka
 
Externí pracovníci:
Mgr. Radovan Fajt                        lektor zájmových útvarů
 
Pavla Forštová                               lektor zájmových útvarů
 
Klára Králová                               dohled ve volnočasovém klubu
 
Pavla Šplíchalová                          externí účetní

Kontaktujte nás