Personální obsazení
Mgr. Jiří Hrabčuk                                ředitel střediska, lektor, pedagog
Bc. Michaela Sodomková DiS             lektor zájmových útvarů
Mgr. Jaroslava Ondrová                      lektor zájmových útvarů
Monika Vtípilová                                 uklízečka
Lukáš Hrabčuk                                    údržba, správce
 
 
Externí pracovníci:
Mgr. Radovan Fajt                        lektor zájmových útvarů
 
Bc. Martina Kulhánková              lektor zájmových útvarů
 
Kateřina Březinová DiS                lektor zájmových útvarů
 
Karolína Kábelová                        lektor zájmových útvarů
 
Nikola Dostálová                            lektor zájmových útvarů
 
Tereza Králíčková                         lektor zájmových útvarů
 
Pavla Šplíchalová                           účetní
 

Kontaktujte nás