AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na základě rozhodnutí vlády ČR o rozvolňujících opatřeních v rámci pandemie Covid - 19 oznamujeme všem rodičům a dětem, které navštěvují zájmové kroužky, toto:
SVČ Pohoda a Pohoda Cool obnovuje dnem 11.5.2020 zájmovou činnost ve všech útvarech a termínech jako před uzavřením.
Út: Jezdectví
St: Tvořílek, MasterChef, Mažoretky 1, Jezdectví.
ČT: Programátor, Operátor robotů, Drony, Grafika, Jezdectví.
Pá: Sluníčko D, C, B, A, Magic, Mažoretky 2 a Agility.
Termín soustředění Gymnastiky a Divadla bude upřesněn.
Kroužky budou probíhat až do 25.6.2020.
Během tohoto týdne bude rodičům emailem doručen způsob a provedení hygienických opatření během výuky.

Kontaktujte nás