Křesadlo - cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci

KŘESADLO – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

V pátek 7. dubna 2017 se v sále hlineckého muzea uskutečnilo slavnostní předávání cen pro dobrovolníky Křesadlo za rok 2016. Organizátorem této akce je Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko. Hlavním cílem této ceny je rozšířit myšlenku dobrovolnictví a zviditelnit lidi, kteří se bez nároku na odměnu věnují různým činnostem. Každá organizace, ve které dobrovolníci pomáhají, měla možnost je nominovat. Dobrovolníc...i ve svém volném čase navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají mentálně a zdravotně postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují jiné prospěšné činnosti. Pomáhají posilovat lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba jiným lidem.
Na letošní ročník ceny Křesadlo bylo nominováno devět dobrovolníků: Eva Adámková, Jana Duchečková a Alena Peškeová za Domov seniorů Drachtinka, Jarmila Košinová za Městský klub seniorů, Pavel Rakušan za Centrum denních služeb Motýl, Domov seniorů Drachtinka, Centrum Jana XXIII a Fokus Vysočina, Michaela Sodomková a Zdeněk Jeníček za SVČ Pohoda a Pohoda Cool a Médea z.s., Ladislav Kovárník za Azylový dům v Hamrech a Jiřina Ptáčková za Centrum Jana XXIII.
Komise rozhodující o udělení cen byla složena ze zástupců různých organizací: Magda Křivanová, Květoslava Chaloupková, Jaroslava Zamazalová, Renáta Plíšková a Veronika Křivská.
Na slavnostní večer byl pozván starosta města Hlinska Miroslav Krčil a radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
Hlavní cenu Křesadlo převzal z rukou starosty pan PAVEL RAKUŠAN, cenu města Hlinska paní ALENA PEŠKEOVÁ. Radní Pardubického kraje udělil zvláštní cenu JIŘINĚ PTÁČKOVÉ.
Celým večerem provázel moderátor Roman Álvarez, o hudební doprovod se postarali Tereza Kozlová a Jan Chmelík.

Kontaktujte nás