LETNÍ POBYTOVÝ 14 DENNÍ TÁBOR

Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Indiánské léto - Svratouch 2017

 

V průběhu druhé poloviny měsíce srpna se ve Svratouchu, na Wolkerově planině, uskutečnil již po desáté tradiční letní výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování. Tábor proběhl za grantové podpory Pardubického kraje, města Hlinska, spoluúčasti samotných táborníků a několika dalších subjektů, kterým není lhostejný osud dětí z výše uvedeného prostředí. Letní tábor byl realizován zapsaným spolkem Médea – z. s. Hlinsko.

V letošním roce program tábora zavedl 66 malých i velkých táborníků mezi indiány. Mimo 6 celotáborových, tématicky zaměřených her byl program nabitý spoustou návštěv, ukázek a činností. Děti se svými vedoucími na táboře postupně přivítali kreslíře Jana Honzu Lušovského z Chrudimi, psovody z kynologického oddílu ve Skutči, děvčata s koňmi z jezdeckého oddílu v Chotěboři a příslušníky JSDH města Hlinska, kteří předvedli své umění a to každý ve svém oboru. Děti se svými vedoucími dále absolvovali celodenní výlet na parník Arnošt z Pardubic a do krýtého plaveckého bazénu v Hlinsku, pěší pochod do obce Čachnov a na Zkamenělý zámek. Jeden den využili možnost si zacvičit a zabubnovat na novou terapeutickou pomůcku, které se říká drumben .

Během celotáborových her se děti zdokonalily v mnoha činnostech a dovednostech a večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, či maškarní bál, volba MISS a MISSÁKA Svratouchu a další aktivity. Program tábora zakončila velká pouť s mnoha hodnotnými cenami a soutěžemi.

 

Kontaktujte nás