Letní pobytový tábor na Svratouchu

V druhé polovině měsíce srpna zažilo táboříště ve Svratouchu, na Wolkerově planině, nevídanou událost. Kdo procházel okolo zde najednou potkal strašidla různých typů i velikostí, po lese se potloukali šotkové, čarodějnice, nebo úplně moderní strašidla jako jsou např.zombíci.. Konal se zde již po dvanácté tradiční letní výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování. Tentokrát i s dětmi, které jsou v náhradní rodinné péči, nebo v dětských domovech. Tábor proběhl za grantové podpory Pardubického kraje, města Hlinska, spoluúčasti samotných táborníků a několika dalších subjektů, kterým není lhostejný osud dětí z výše uvedeného prostředí. Letní tábor byl realizován zapsaným spolkem Médea – z. s. Hlinsko.

V letošním roce program tábora zavedl více jak 65 malých i velkých táborníků do strašidelné říše. Děti se účastnily celotáborových her, malovaly vlajky, soutěžily o nejkrásnější strašidelné obydlí atd. Velmi ocenily celodenní výlet do krásného Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Příjemným zpestřením byly návštěvy kreslíře Jana Honzy Lušovského, dobrovolných hasičů z SDH Svratouch či kynologů se psy ze Skutče.

Večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, či maškarní bál, volba MISS a MISSÁKA Svratouchu a další aktivity. Program tábora zakončila velká pouť s mnoha hodnotnými cenami a soutěžemi.

Kontaktujte nás