Letní pobytový tábor Svratouch

Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pohádkové léto - Svratouch 2018

 

V průběhu první poloviny měsíce srpna ožilo táboříště ve Svratouchu, na Wolkerově planině, pohádkovými postavičkami. Nebyl problém zde najednou potkat Červenou karkulku s myslivcem, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Harry Pottera s jeho partou a samozřejmě i samotného pana krále s královnou. Konal se zde již po jedenácté tradiční letní výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování. Tábor proběhl za grantové podpory Pardubického kraje, města Hlinska, spoluúčasti samotných táborníků a několika dalších subjektů, kterým není lhostejný osud dětí z výše uvedeného prostředí. Letní tábor byl realizován zapsaným spolkem Médea – z. s. Hlinsko.

V letošním roce program tábora zavedl více jak 70 malých i velkých táborníků do pohádkové říše. Děti se účastnily celotáborových pohádkových her, malovaly hrnečky, soutěžily o nejkrásnější pohádkové obydlí atd. Velmi ocenily celodenní výlet do krásného aquaparku v Ústí nad Orlicí.

Večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, či maškarní bál, volba MISS a MISSÁKA Svratouchu a další aktivity. Program tábora zakončila velká pouť s mnoha hodnotnými cenami a soutěžemi.

 

 

 

Kontaktujte nás