Letní příměstský tábor - 1. turnus

První červencový týden proběhl ve Středisku volného času POHODA A POHODA COOL  první turnus příměstského tábora, kterého se zúčastnilo celkem 12 dětí. V pondělí si táborníci vyrobili vlastní táborová trička a odpoledne se vydali do lanového centra u hotelu Styl. V úterý je čekal celodenní výlet na krásný zámek Loučeň. Středa patřila výtvarným pracem s keramickou hmotou a odpoledne rychlokurzu První pomoci. Ve čtvrtek pokračovaly výtvarné dílny a odpoledne se šlo plavat do místního krytého plaveckého bazénu. V pátek děti vyrazily na naučnou stezku okolo Nasavrk, po návrtatu opekly na zahradě SVČ buřtíky a tábor zakončily tajemnou nocí, kdy v prostorách klubu přespaly.

Kontaktujte nás