Letní příměstský tábor SVČ - červenec_2

SVČ Pohoda a Pohoda Cool pořádalo Lerní příměstský tábor v Pohodě v termínu od 11. - 15. 7. 2022.

Tábora se účastnilo celkem 26 dětí.

Aktivity a fotogalerie viz náš FCB

 

Kontaktujte nás