Nabídka nových kroužků a zájmových útvarů SVČ Pohoda a Pohoda Cool pro školní rok 2020/2021

Dobrý den, v sekci Průběžné dokumenty najdete kompletní nabídku a přihlášky do našich nových zájmových útvarů a kroužků pro školní rok 2020/2021.

Kontaktujte nás