Nabídka ZÚ - Keramika pro děti 2023/2024

Dovolujeme si vám nabídnout zájmové útvary - volnočasové kroužky pro školní rok 2023/2024.

Kompletní nabídka, včetně přihlášek je umístěna v sekci Průběžné dokumenty a přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte ve formátu PDF na náš e-mal: svc.pohoda@seznam.cz, nebo vhoďte do poštovní schránky u vchodu do SVČ Pohoda a Pohoda Cool. Osobně můžete přihlášky donést i na Den otevřených dveří, který se bude konat dne 6.9.2023. 

Příjem přihlášek je do 30.9.2023, nebo do naplnění kapacit kroužků. Zákonný zástupce každého zapsaného dítěte bude kontaktován 

e-mailem o přijetí, nebo nepřijetí do ZÚ nejpozději do 30.9.2023.

Kontaktujte nás