Pobytový tábor SVČ - Svratouch 2023

S čerty nejsou žerty – Svratouch 2023

V druhé polovině měsíce července se během 14 dnů ocitly dvě velké party dětí v jedné z nejkrásnějších českých pohádek – S čerty nejsou žerty.  Letní tábořiště na Wolkerově planině ve Svratouchu se stalo rájem všech čertů, čertic a dalších pekelných postaviček.

První partou byly děti navštěvující Pohybové studio Sluníčko, které dostály svému názvu a celý týden tančily a nacvičovaly pravou čertovskou show a další pohybové variace. Mimo to táborníci navštívili moderní zábavní park Tongo v Hradci Králové, v táboře také přivítali koně i Marťu s fenkou Brie a její oblíbenou lesní pedagogikou.

Absolvovali nespočet her a soutěží mezi oddíly a na závěr tábora si užili nefalšovanou táborovou pouť.

Po týdnu se děti vyměnily a po nezbytné celotáborovém úklidu všech prostor se v chatičkách a stanech ubytovali táborníci z Hlinska a okolí, kteří pokračovali v čertovském duchu tábora. Program byl obdobný jako první týden, pouze v pondělí děti navštívily nádherný aquapark v Ústí nad Orlicí, kde se do sytosti vyřádily.

Celých 14 dnů děti a jejich vedoucí provázelo velmi příjemné počasí a když trochu sprchlo tak to ničemu nevadilo, táborové letní kino fungovalo na jedničku a nikdo se ani na minutu nenudil.

Na závěr musíme konstatovat, že jsme nezaznamenali žádný problém a všech 88 dětí se vrátilo bez jakýchkoliv problému ke svým rodičům. Poděkování patří kuchařkám, které celou dobu vařili úžasné dobroty a také partě skvělých vedoucích, kteří nikdy nezkazili žádnou legraci. Největší odměnou pro nás ale bylo, že se děti hned hlásily na další tábory.

Pořadatelem obou táborů bylo Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool Hlinsko.

Kontaktujte nás