Příměstský tábor na koních - červenec 2024_1 !!! Kapacita zcela zaplněna !!!

SVČ Pohoda a Pohoda Cool pořádá Letní příměstský tábor na koních na ranči U Pokyho, Oldřetice a to v termínu 8. 7. - 12. 7. 2024. Kapacita 12 dětí ve věku 7 - 15 let.

Přihlášky již nyní na webu v sekci Průběžné dokumenty a Přihlášky. 

Kontaktujte nás