Příměstský tábor na koních - červenec 2024_2 - "KAPACITA ZCELA ZAPLNĚNA"

SVČ Pohoda a Pohoda Cool pořádá Letní příměstský tábor na koních na ranči U Pokyho, Oldřetice a to v termínu 29. 7. - 2. 8. 2024. 

Kapacita 12 dětí ve věku 7 - 15 let. 

Přihlášky již nyní na webu v sekci Průběžné dokumenty a Přihlášky. 

Kontaktujte nás