Letní příměstský tábor SVČ - červenec_1

SVČ Pohoda a Pohoda Cool pořádalo Lerní příměstský tábor v Pohodě v termínu od 4. - 8. 7. 2022.

Tohoto tábora se zúčastnilo celkem 10 dětí.

Aktivity a fotogalerie viz náš FCB.

 

Kontaktujte nás