Příměstský tábor SVČ pro 1. stupeň ZŠ

SVČ Pohoda a Pohoda Cool organizuje v termínu 5.7.-  9.7.2021 Příměstský tábor pro děti mladšího školního věku - 1. stupeň ZŠ a to v rámci dotačního programu EU, Operační program Zaměstnanost. Vyplněné přihlášky zasílejte emailem na adresu svc.pohoda@seznam.cz. Informace o průběhu, programu tábora a platbách obdrží rodiče začátkem června 2021.

Přihláška je ke stažení v sekci Průběžné dokumenty.

Kontaktujte nás