Příměstský tábor SVČ pro 1. stupeň ZŠ

SVČ Pohoda a Pohoda Cool organizovalo v termínu 5.7.-  9.7.2021 Příměstský tábor pro děti mladšího školního věku - 1. stupeň ZŠ a to v rámci dotačního programu EU, Operační program Zaměstnanost. 

Popis aktivit tohoto tábora najdete na našem facebooku na adrese: 

https://www.facebook.com/Skolni.klub.Pohoda

 

Kontaktujte nás