Rozhodnutí ředitele SVČ - školné za 2.pol.2019/2020

U nízkorozpočtových zájmových útvarů, kde je školné nižší, nebo rovno částce 500,- Kč./pololetí k žádné kompenzací nedochází, výuka bude prodloužena do 25.6.2020 /o 14 dnů/ a část ztracených hodin nahrazena v náhradních termínech, po dohodě s lektory.
u skupin A, B, C, D - Pohybového studia Sluníčko bude školné kráceno o 400,- Kč. a tato částka bude vyplácena v hotovosti proti podpisu v jednom termínu a to dne 22.5.2020 v SVČ Pohoda a Pohoda Cool.
V rámci Jezdectví bude výuka nahrazena z 90%, k žádné kompenzaci zde nedochází.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Kontaktujte nás