Svatováclavský jarmark

28.září 2016 se na hlineckém Betlémě uskutečnil tradiční Svatováclavský jarmark na kterém SVČ POHODA A POHODA COOL nemohla chybět. V našem stánečku jsme nabízeli výrobky dětí a vedoucích z našeho zařízení, na pódiu poté vystupovalo Pohodové divadlo s vystoupením " Ať žijí duchové aneb minimuzikál po našem"

 

 

 

 

Kontaktujte nás