SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

Tradiční Svatováclavský jarmark se neobešel bez vystoupení našeho Pohybového studia Sluníčko.
Milou a zábavnou formou jsme vyplnili poměrnou část kulturního programu. Vystoupilo Sluníčko A, B, C a Magic Stars. Velkou premiéru si však odbylo Minisluníčko - loňská Přípravka, která i přes prázdninovou pauzu a věkový průměr 4roky, zvládla po jediné zkoušce také vystoupit. Obrovská pochvala všem zúčastněným dětem i rodičům za perfektní spolupráci a reprezentaci. Počasí bylo přímo sluníčkové a den na jarmarku se moc vydařil! Jste skvělá parta.

    Na jarmarku samozřejmě nechyběl Pohodový stánek s Našimi výrobky

 

Kontaktujte nás