Taneční kemp PS Sluníčko - "KAPACITA ZCELA ZAPLNĚNA"

 SVČ Pohoda a Pohoda Cool  a Pohybové studio Sluníčko pořádají Letní taneční kemp a to v termínu 26. 8. - 30. 8. 2024.     

Kapacita 25 dětí ve věku 6 - 15 let.     

Přihlášky již nyní na webu v sekci Průběžné dokumenty a Přihlášky.   

Kontaktujte nás