Upozornění

Zdravíme všechny Pohoďáky a jejich rodiče.
Dovolujeme si připomenout, že stále probíhá přihlašování do kroužků a to el. cestou - mail svc.pohoda@seznam.cz,
Dále připomínáme, že kroužky začínají první říjnový týden, tedy od 3.10.2022.
Všichni dostanou vyrozumění od svého lektora kdy a kam se mají dostavit na první schůzku.
Platby za kroužky budou probíhat také v průběhu měsíce října 2022.

Kontaktujte nás