Velká zahradní slavnost a Pohádková zahrada

Za krásného, velmi teplého sobotního odpoledne, se na zahradách Střediska volného času POHODA a POHODA COOL a Mateřské školky Budovatelů uskutečnila Zahradní slavnost a Pohádková zahrada. Pořadatelem této akce bylo právě SVČ ve spolupráci s Pohybovým studiem Sluníčko.

Více jak stovka dětí a stejný počet rodičů si měli možnost zasoutěžit v 11 disciplínách na Pohádkové zahradě, za což jim byl po splnění všech úkolů vystaven diplom a rozdány spousty sladkostí. Poté navštívili Zahradní slavnost, kde si každý vybral zábavu podle svého, někdo skákací hrady, další malování na obličej, nebo výtvarné dílničky či zdravotnické stanoviště.

K dobré náladě přispěla i skvělá mladá hlinecká kapela DayDreams a po ní chrudimský DJ Pepa Pumr.

Během celého odpoledne si bylo také možné zakoupit spoustu dobrot grilovaným masem počínaje a nanuky konče. Obsluhu zajistila parta hasiček z České hasičské jednoty Hlinsko.

Dovoluji si touto cestou poděkovat všech pomocníkům, pořadatelům, desítkám sluníček a dalším lidem, kteří se podíleli na přípravě, realizaci a následně i úklidu célé akce a těším se na další parádní společnou akci. JH

Kontaktujte nás