Pololetní profilový pořad Pohybového studia Sluníčko

Profilový pořad "Sluníčko má z pekla štěstí", který je ohlédnutím za 1.pololetím ukázal, že to, co se všechno děti stihly naučit, a tak Sluníčko - z pekla štěstí opravdu má...
Dopolední program byl pro základní a mateřské školky, večerní pak pro širokou veřejnost. Sál byl narvaný k prasknutí a zájem diváků neustále stoupá. Všechny sluníčkové skupiny představily své 2-3 nové choreografie.
Od nejmenších Sluníček, po skupinu A, B, C i Magic. Premiéru si odbyly skupiny POP Dance i skupina aerobik, pompon a baton - kde dívky cvičí s pomůckami, první pololetí to byla převážně hůlka.
O skupinu našich "sluníčkových" mažoretek byla a je velká poptávka. A na profilovém pořadu bylo jasné, že je zde obrovský potenciál. Více než 2hodinový pořad se moc povedl, všech 27 vystoupení zaslouží velkou pochvalu pro děti i rodiče, za vzornou přípravu i spolupráci.
Odměnou pro všechna Sluníčka byl obří dort. Pro mě pak mnoho pochval, děkovných sms či emailů. Náš den "D" je za námi, vzhůru do dalších akcí...
Děkuji Vám všem...Míša

 
 

 

Kontaktujte nás